loader
 • slidebg1
  Rezerwacja i sprzedaż biletów
  w oparciu o graficzną wizualizację sali
 • slidebg2
  samodzielne tworzenie i edytowanie sali
ZINTEGROWANY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY SPRZEDAŻ BILETÓW WE WSZELKICH OBIEKTACH I INSTYTUCJACH ZAJMUJĄCYCH SIĘ OBSŁUGĄ IMPREZ BILETOWANYCH.

Wszystkich potrzeb nie da się zaspokoić jednym produktem. Kluczowa jest trafna identyfikacja tych potrzeb i interpretacja oczekiwań klienta. Ticket Manager to system biletowy w wersji modułowej.

Nadrzędną funkcją systemu jest usprawnienie procesu rezerwacji i sprzedaży biletów w kasie i przez Internet. Pozostałe funkcje można realizować w ramach dostępnych modułów oraz dodatków dedykowanych, które odpowiednio ze sobą zestawione, dostosowują produkt finalny do spersonalizowanych wymagań klienta. W ten sposób dokonujecie Państwo opłaty tylko za funkcje systemu skalowane według potrzeb, a nie za cały wachlarz możliwości systemu.

System rezerwacji i sprzedaży biletów
Ticket Manager zaprojektowany jest w oparciu o analizę oczekiwań pracowników działów: dyrekcji, administracji, marketingu i sprzedaży, ale przede wszystkim, ściśle odpowiada na potrzeby klientów.
 • elastyczność
  Modułowa budowa systemu, daje nam możliwość dostosowania go do oczekiwań nawet najbardziej wymagających użytkowników.
 • jakość i komfort
  System znacząco wpływa zarówno na poprawę jakości pracy personelu, jak i na zwiększenie komfortu klientów dokonujących rezerwacji i zakupu biletów.
 • oganiczenie kosztów
  Wdrożenie systemu wpływa na ograniczenie kosztów dotychczasowych pomyłek i czasochłonności cyklicznie powtarzanych przez personel zadań, oraz na zwiększenie przychodów ze sprzedaży biletów.
 • intuicyjna obsługa
  Dotychczasowi użytkownicy systemu Ticket Manager podkreślają jego intuicyjną i prostą obsługę. Wdrożenie systemu szybko przynosi wymierne efekty, zarówno w pracy personelu na stanowisku kasowym, jak i w dziale administracji.
System sprzedaży biletów dla kina, teatru filharmonii, opery

Sprawne funkcjonowanie teatru, kina, opery czy też filharmonii to nie tylko rezerwacja i sprzedaż biletów, ale i zarządzanie całą instytucją. Niezwykle ważna jest zatem integracja wielu działów - m.in. księgowości, marketingu czy działu sprzedaży, którą może znacznie uławić wdrożenie systemu CINEMA MANAGER. Produkt ten, w zestawieniu z drukarkami biletowymi i sprzętem fiskalnym stanowi narzędzie, zarówno do kompleksowej obsługi widza, jak i generowania większych zysków.

Sugerowane moduły w wersji programu CINEMAMANAGER:
System sprzedaży biletów dla ośrodków kultury, klubów artystycznych, impresariatów i muzeów

Ośrodkom kultury, którym dedykowany jest CULTURE MANAGER, oprócz podstawowych funkcji proponujemy m.in. moduł karnetów, moduł sprzedaży przez niezależne punkty dystrybutorskie, czy możliwość zarządzania zajęciami grupowymi. Produkt ten kierujemy również do wszystkich ośrodków, takich jak impresariaty, muzea, statki pasażerskie i wiele innych, które organizują różnorodne eventy artystyczne, rejsy wycieczkowe lub wystawy.

Sugerowane moduły w wersji programu CULTUREMANAGER:
System biletowy dla sportu i rekreacji

System biletowy dla sportu i rekreacji SPORT MANAGER umożliwia zakup biletów wstępu zarówno w kasach biletowych, jak i za pomocą Internetu, w klubach fitness i na stadionach sportowych. Uzupełniony jest o moduł zaawansowanego zarządzania i edycji danymi klientów. W ramach modułu możliwe jest również włączenie obsługi kart kibica. Z myślą o klubach fitness możliwe jest również włączenie obsługi modułu zajęć grupowych.

Sugerowane moduły w wersji programu SPORTMANAGER:
wersja systemu stworzona z myślą o organizatorach imprez

Ta wersja systemu stworzona została z myślą o organizatorach imprez, wydarzeń artystycznych, festiwali, itp. EVENT MANAGER ułatwia organizację i zarządzanie eventami zarówno na salach z miejscami numerowanymi, jak i w plenerze z miejscami nienumerowanymi, gdzie sprzedaż odbywa się bez dostępu do Internetu. Sprzedaż biletów wstępu często połączona jest ze sprzedażą dodatkowych produktów ( gadżety, napoje, pamiątki), oraz usług.

Sugerowane moduły w wersji programu EVENTMANAGER:
Najważniejsze funkcje systemu Ticket Manager:
 • rezerwacja i sprzedaż biletów w kasach,
 • rezerwacja i sprzedaż biletów online,
 • rezerwacja i sprzedaż przy użyciu graficznej wizualizacji sali,
 • sprzedaż biletów przez punkty dystrybucyjne (pośrednik),
 • automatyczne wystawianie paragonów fiskalnych i faktur VAT,
 • sprzedaż dodatkowych miejsc w trybie przyspieszonym (funkcja pomocna przy pełnej widowni),
 • możliwość anulowania zarówno pojedynczych jak i wszystkich rezerwacji na dane wydarzenie,
 • przyjmowanie zwrotów biletów,
 • funkcja SKLEP umożliwia sprzedaż dodatkowych towarów i usług, tj. napojów, gadżetów, artykułów reklamowych, itp.
 • samodzielne tworzenie sal numerowanych i nienumerowanych,
 • szybka obsługa klientów grupowych,
 • zaawansowana obsługa wydarzeń cyklicznych,
 • rozbudowany podgląd terminarza z wykazem wszystkich wydarzeń,
 • dodawanie dostawek numerowanych i nienumerowanych (funkcja pomocna w sytuacji wyczerpania limitu wolnych miejsc),
 • możliwość wysyłania grupowych wiadomości email do klientów,
 • możliwość zaawansowanej edycji i zarządzania danymi klientów,
 • możliwość tworzenia kart stałego widza,
 • możliwość tworzenia miejsc typu VIP,
 • generowanie szczegółowych raportów sprzedaży (ponad 80 rodzajów raportów), m.in:
  • okresowe rozliczenie kasjera,
  • okresowe rozliczenie z wydarzenia,
  • rozliczenie kasjera z wydarzenia,
  • rozliczenie pośrednika z wydarzeń,
  • podsumowanie sprzedaży pośrednika,
  • raport sprzedaży z danego wydarzenia,
  • raport księgowy ( sumy oraz ilości biletów),
  • raport sprzedaży online,
 • generowanie raportów do CSV i XLS ( MS Excel, OpenOffice Calc),
 • integracja modułów kasowego i internetowego,
 • możliwość wprowadzania do programu strategii promocyjnych,
 • możliwość dowolnej edycji wzoru biletów,
 • możliwość integracji programu z innymi systemami,
 • możliwość instalacji na serwerze lokalnym klienta lub przez sieć internetową (na serwerze zewnętrznym),
 • pełna kompatybilność z większością dostępnych na rynku drukarek fiskalnych oraz drukarek biletów.
MODUŁY PODSTAWOWE PROGRAMU
Panel administracyjny stanowi integralną i nadrzędną część całego systemu sprzedaży biletów. Jego zadaniem jest bieżąca konfiguracja, zarządzanie i kontrolowanie czynności wykonywanych przez użytkowników. Obsługa modułu administracyjnego umożliwia m.in.:
 • zarządzanie pracownikami i nadawanie im uprawnień do poszczególnych modułów systemu,
 • konfiguracja użytkowników,
 • programowanie dowolnych wydarzeń,
 • zarządzanie obiektami i grupami miejsc,
 • szczegółowy przegląd wszystkich operacji wykonywanych w systemie z możliwością filtrowania.
Stanowisko kasowe to podstawowy element składowy systemu Ticket Manager, którego głównym zadaniem jest umożliwienie klientowi dokonania rezerwacji, sprzedaży, czy też zwrotu biletów wstępu. Rezerwacja i sprzedaż biletów odbywa się w oparciu o graficzną wizualizację danego obiektu. Moduł ten jest instalowany na komputerach współpracujących z drukarką fiskalną oraz drukarką do biletów.
Z tego poziomu dostępne są indywidualne konta użytkowników, tj.: Administrator, Dyrektor, Kasjerzy oraz Goście. Po zweryfikowaniu uprawnień zalogowany użytkownik uzyskuje dostęp do poszczególnych funkcji programu.

Do najważniejszych funkcjonalności modułu możemy zaliczyć m.in.:
 • rezerwacja i sprzedaż biletów: wykorzystanie różnych form płatności; bilety grupowe; modyfikowanie rezerwacji indywidualnych i grupowych; anulowanie zarezerwowanych miejsc; szybka sprzedaż biletów przy pełnej sali; drukowanie biletów wraz z paragonami fiskalnymi; sprzedaż niesfiskalizowana; wystawianie faktur VAT;
 • edycja sali: możliwość samodzielnej edycji sali, podgląd sali i możliwość wyboru miejsc; możliwość układu wyglądu sali na planie półkola; możliwość tworzenia miejsc typu VIP; tworzenie dostawek numerowanych i nienumerowanych,
 • obsługa wydarzeń: zarówno na sali numerowanej, jak i nienumerowanej; tworzenie wydarzeń cyklicznych; zarządzanie terminami wydarzeń; zarządzanie cennikami i organizowanymi wydarzeniami
 • obsługa programów promocyjnych i lojalnościowych,
 • rejestrowanie historii zakupów klientów,

Wszystkie operacje dokonywane w panelu kasowym odbywają się w przejrzysty i intuicyjny sposób, co znacznie ułatwia pracę kasjerów, a co za tym idzie umożliwia sprawną, a przede wszystkim szybką obsługę klientów.
Moduł rezerwacji internetowej jest uzupełnieniem stanowiska kasowego o możliwość dokonywania samodzielnej rezerwacji biletów przez klientów poprzez stronę internetową.
Dokonanie rezerwacji przez klienta z poziomu strony internetowej jest natychmiast widoczne w stanowisku kasowym, a odnalezienie danej rezerwacji przez kasjera umożliwi opcja wyszukiwarki: po nazwisku klienta, numerze rezerwacji, czy też dacie. System zawieszony jest na stworzonej dla Państwa, niezależnej stronie internetowej, dostrojonej graficznie do strony www Państwa instytucji.
Z pomocą tego modułu, moduł rezerwacji internetowej jest rozszerzony o możliwość zakupu biletów przez klientów z poziomu strony internetowej. Płatność może się wówczas odbywać za pośrednictwem zwykłego przelewu na Państwa konto lub też w integracji z wybranym serwisem płatności elektronicznej, np. Transferuj.pl, Przelewy24 czy Pay Pal. W ciągu kilku minut po dokonaniu transakcji klient otrzymuje potwierdzenie na podany w formularzu adres e-mail oraz unikalny kod upoważniający do wejścia na salę.
Taka aplikacja nie tylko uchroni Państwa przed dokonywaniem tzw. sztucznych rezerwacji, ale także umożliwi rozbudowanie bazy klientów.
Z poziomu modułu raportów możliwe jest generowanie raportów kasowych i sprzedażowych dotyczących danego kasjera i wydarzenia w dowolnie zdefiniowanym przez Państwa okresie czasu. Wyszukiwanie raportów umożliwia skorzystanie z filtra umożliwiającego eksport danych według dowolnych kryteriów.

Pozostałe zalety modułu raporty:
 • generowanie raportów sprzedaży oraz raportów informacyjnych na dowolny dzień lub za dowolnie wybrany okres czasu,
 • tworzenie raportów sprzedaży i przedsprzedaży,
 • możliwość dziennych rozliczeń pracy kasjerów,
 • zarządzanie magazynami, towarami, dostawcami i dokumentami magazynowymi.
MODUŁY OPCJONALNE PROGRAMU
Z pomocą tego modułu system sprzedaży biletów może zostać rozbudowany o sprzedaż pozostałych, dowolnie zdefiniowanych towarów i usług.
W ten sposób przychody ze sprzedaży produktów gastronomicznych, pamiątkowych, akcesoriów dodawanych przy sprzedaży biletów, (np. kupony, losy, gadżety kibica), czy też usług, tj. zwiedzanie, zostają odnotowywane w programie i uporządkowane w raportach sprzedaży.
Moduł magazynu umożliwia sporządzanie inwentarza produktów oraz zarządzanie i kontrolę stanu magazynu. Aplikacja ta wzbogacona jest dodatkowo o możliwość generowania raportów magazynowych.
Dzięki modułowi sprzedaży nie-internetowej uzyskują Państwo możliwość sprzedaży, w dowolnym miejscu bez dostępu do Internetu, np. sprzedaż na wydarzenie w innej jednostce, czy też podczas imprezy plenerowej.
Po ponownym podłączeniu stanowiska kasowego do systemu nastąpi automatyczny pobór danych oraz zsumowanie sprzedaży w raportach.
Sprzedaż awaryjna umożliwia sprzedaż biletów wstępu nawet w sytuacji awarii łącza internetowego. Dzięki temu rozwiązaniu zyskują Państwo możliwość kontynuowania sprzedaży bez konieczności dostępu do Internetu.
Moduł umożliwia integrację danych księgowych zapisanych w systemie rezerwacji i sprzedaży biletów Ticket Manager, z dotychczas używanymi systemami finansowo-księgowymi.
Moduł sprzedaży pośredniej umożliwia sprzedaż biletów przez punkty dystrybucyjne niezwiązane z organizatorem. Sprzedaż biletów przez pośredników/ dystrybutorów każdorazowo zostaje przypisana do ich konta, co z kolei zostaje odnotowane w odpowiednim raporcie.
Z poziomu raportów sprzedaży pośredniej możliwe jest natomiast sprawne ustalenie należnej prowizji dla poszczególnych pośredników.
Moduł karnetów umożliwia dodatkową sprzedaż karnetów. W połączeniu z drukarką kart plastikowych wydruk karnetów odbywa się na dedykowanej w tym celu drukarce kart plastikowych, a ich późniejsza weryfikacja następuje na podstawie nadanego kodu kreskowego.
Z tej aplikacji istnieje możliwość weryfikacji zgodności kodu na bilecie czy też karcie okazywanych przez klienta przed wejściem na salę. Weryfikacja kodu odbywa się przez urządzenia, tj. przenośny czytnik kart lub skaner z wbudowanym modułem WIFI i czytnikiem kodów kreskowych.
WYBRANE REALIZACJE
System Ticket Manager obsługuje coraz więcej ośrodków oferujących wydarzenia biletowane zarówno w małych miejscowościach, jak i dużych aglomeracjach miejskich. Nasze rozwiązania optymalizujemy pod kątem grupy docelowej, dostosowując do niej proponowane funkcje i moduły.
 • 2016
 • Żuławski Ośrodek Kultury

  MAJ 2016
 • Kabareton Koszalin

  KWIECIEŃ 2016
 • Ośrodek Kultury w Swarzędzu

  STYCZEŃ 2016
 • Epicentrum Kultury w Oławie

  STYCZEŃ 2016
 • 2015
 • Tetr Baj w Warszawie

  GRUDZIEŃ 2015
 • Fundacja Hals w Krakowie

  LISTOPAD 2015
 • Kino Siemowit w Gostyninie

  WRZESIEŃ 2015
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

  MAJ 2015
 • Konstanciński Dom Kultury - Konstancin Jeziorna

  KWIECIEŃ 2015
 • Centrum Kultury w Iławie

  MARZEC 2015
 • 2014
 • Kino - Teatr Kurtyna w Sulejówku

  WRZESIEŃ 2014
 • Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"

  WRZESIEŃ 2014
 • Filharmonia w Szczecinie

  SIERPIEŃ 2014
 • Miejski Dom Kultury w Mławie

  LIPIEC 2014
 • Brawa na Stojąco w Poznaniu

  LUTY 2014
 • Ticketfun.pl w Szczecinie

  STYCZEŃ 2014
 • 2013
 • Filharmonia Świętokrzyska w Kielcach

  WRZESIEŃ 2013
 • Żegluga Augustowska

  SIERPIEŃ 2013
 • Kino Remus w Kościerzynie

  MAJ 2013
 • 2012
 • Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji gminy Pruszcz Gdański

  LISTOPAD 2012
 • Teatr Lalek Arlekin w Łodzi

  MAJ 2012
 • Teatr Druga Strefa w Warszawie

  MARZEC 2012
 • 2011
 • DOK - Dzierżoniowski Ośrodek Kultury

  GRUDZIEŃ 2011
zaufali nam: